Author Archives: blogvieclam.edu.vn

Nghiên cứu chỉ ra nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ở t.rẻ e.m so với người lớn

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra, t.rẻ e.m có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 bằng một nửa so với người lớn. T.rẻ e.m có ít nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 hơn so với người lớn. Ảnh: Daily Mail Khoảng 100 thanh thiếu niên và t.rẻ e.m Mỹ đã c.hết vì COVID-19 kể từ khi đại […]