Author Archives: blogxeco.edu.vn

Teen mê đồ ngọt cần nắm “chân kinh” này để kiểm soát cân nặng hiệu quả

Các “tín đồ” của đồ ngọt có biết rằng ngoài đường cát trắng (hay đường tinh luyện), còn có rất nhiều loại đường và chất làm ngọt khác nhau nhưng lại tốt cho sức khỏe hơn nhiều. Đường cát trắng hay đường tinh luyện Là loại đường công nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất […]