Author Archives: dalieutrunguong.vn

Hà Nội phê duyệt đề án xử lý chất thải y tế nguy hại

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025″. Chất thải y tế nguy hại ngày càng gia tăng Gia tăng chất thải y tế Đề án […]