Author Archives: phongkhamdalieuthudo.com

7 hành động gây tổn thương nặng cho cơ thể, người Việt đang làm mỗi ngày

Nhiều tư thế phổ biến tưởng chừng vô hại lại có thể gây tổn thương đến xương của bạn, bài viết dưới đây sẽ chỉ ra cùng lời khuyên của bác sĩ. Trong cuộc sống hàng ngày, khi làm việc hoặc thư giãn, con người thường tạo ra những tư thế có phần “mới lạ” […]